Westland Wint!

Nationaal Sportakkoord

Samen inzetten voor sporten en bewegen, met plezier, voor alle Westlanders.

In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten. In Scheveningen zetten de minister van Sport, vertegenwoordigers van NOC*NSF en de sportbonden, organisaties van gemeenten en provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun handtekening onder een ambitieus plan. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering aan wordt gegeven.

Westland Wint

Alle gemeenten in Nederland zijn uitgedaagd een vertaling te maken naar een lokaal sportakkoord. Ook in Westland zijn we daarmee aan de slag gegaan. Westland Wint is het platform waar alle informatie rondom het Sportakkoord inzichtelijk is gemaakt. Er is nog veel te winnen!