Pijlers Westlands Sportakkoord

1. Inclusief sporten en bewegen

Drempels wegnemen

 • Fysieke drempels, toegankelijkheid, voorzieningen, vervoer
 • Mentale aspect – gaan bewegen kan een grote stap zijn – vraagt goede begeleiding
 • Mindset begeleiders, overtuigen van toegevoegde waarde van bewegen

Netwerk/platform opzetten met betrokken partijen

 • Partijen samenbrengen die aanbod kunnen realiseren voor speciale doelgroepen
 • Stimulerende rol, vergroten bekendheid
 • Gestructureerd en duurzamer aanbod voor speciale groepen, bijvoorbeeld ouderen, mensen met een beperking of mensen met psychische problemen

Zichtbaarheid vergroten van sporten en bewegen speciale groepen

 • Evenementen organiseren, Westland breed en/of regionaal. Per kern samen met lokale partijen, stimuleren integratie, iedereen kan meedoen
 • Communicatie
 • LHBTI’s (homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en intersekse personen) en mensen met een beperking zijn welkom om mee te sporten

2. Vitale sport- en Beweegaanbieders

Versterken inzet van vrijwilligers

 • Kwalitatief goede aansturing van vrijwilligers; Investeren in (opleiding) toekomstig kader en bestuur, bijvoorbeeld ‘Jong talent besturen’ in Westland
 • Cultuur creëren waarin vrijwilligerswerk vanzelfsprekend/normaal is en fouten maken mag
 • Kwaliteiten/interesses van leden in kaart brengen

Vindbaarheid van informatie vergroten

 • Sportaanbod in kaart brengen (bij voorkeur door verenigingen onderhouden), zodat sportaanbieders voor iedereen zichtbaar zijn
 • Relevante informatie ter ondersteuning van verenigingen overzichtelijk aanbieden

Ledenwerving

 • Kinderen informeren over sportaanbod, vanuit de gedachte dat ze de sport kiezen waar ze het meest plezier aan beleven. Bijvoorbeeld Sportmarathon in De Lier of strippenkaart
 • Samenwerking met scholen versterken
 • Aangepaste lidmaatschapsvormen

Optimaliseren gebruik sportaccommodaties

 • Activiteiten aanbieden op momenten dat sportpark leegstaat
 • Andere partijen vinden die sportaccommodatie willen gebruiken

Tekst loopt door onder foto

3. Positieve sportcultuur

Bewustwording urgentie van normen en waarden, iedereen groeit op in een positieve cultuur (sporters, vrijwilligers)

 • Normen en waarden laten voelen en beleven
 • Borgen van normen en waarden
 • Inzet van rolmodellen
 • Kennisdeling tussen verschillende vereniging

Bevorderen van kennis en vaardigheden van besturen en kader

 • Verbindend vermogen
 • Pedagogische vaardigheden

Verbeteren Veilig sportklimaat

 • Geen alcohol onder 18 jaar
 • Ouders langs de lijn
 • John Blankenstein Foundation

Actief succes delen

 • Iedereen wil bij succes horen

4. Motorisch vaardig in bewegen

Meer sportaanbod creëren door het structureren van samenwerking tussen verenigingen en onderwijs en tussen verenigingen onderling

 • Als sport en onderwijs elkaar makkelijk kunnen vinden kan dat een waardevolle bijdragen leveren aan bewegingsonderwijs (kennis en accommodaties)
 • Verenigingen bieden gezamenlijk breed motorisch sportaanbod voor de jeugd, kind kiest sport waar het meest plezier aan wordt beleefd Kennisdelen; belang van breed motorische vaardigheden (bv voorkomen van overbelasting, blessurepreventie)
 • Met trainers
 • Met opvoeders
 • Bij onderwijs
 • Buitenschoolse opvang

Gezamenlijke aanpak om minder motorisch vaardige kinderen met plezier (bij een vereniging) te laten sporten/bewegen