Sportakkoord westland

In Westland zijn we begin 2020 met het sportakkoord aan de slag gegaan. Al hebben we onze oorspronkelijke aanpak moeten aanpassen door de coronacrisis.

Sportaanbieders, maatschappelijke instellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en de gemeente hebben input geleverd voor dit sportakkoord door middel van een enquête en online werkgroepen per pijler.

Met dit sportakkoord is er een kader waarmee we aan de slag kunnen om nog meer Westlanders met plezier te laten sporten en bewegen. Want nog steeds beweegt bijna de helft van de bevolking niet wekelijks. Sporten en bewegen draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid en biedt sociale contacten.

Sporten en bewegen in Westland

  • Sport speelt een belangrijke rol binnen de gemeente Westland, 53% (cijfers ministerie Volksgezondheid 2018) van de Westlanders sport wekelijks en 29,6% (cijfers NOC*NSF) sport in verenigingsverband. Dat is boven het landelijk gemiddelde van 25,1%. Op de meeste basisscholen wordt één keer in de week bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht. Westland heeft succesvolle topsporters voorgebracht, 50 Westlanders hebben een NOC*NSF-status.
  • In Westland zijn veel sterke verenigingen en mooie sportfaciliteiten, er is sprake van clubtrouw, maar het invullen van (structurele) vrijwilligerstaken wordt een steeds grotere uitdaging.
  • Naast sporten in verenigingsverband worden mooie sportinitiatieven
  • gerealiseerd, van goede kwaliteit, uitgevoerd door gepassioneerde Westlanders. Ook wordt jaarlijks het Westlands Sportgala gehouden.
  • Voor speciale doelgroepen is wel aandacht, bijvoorbeeld De Oldstars. Maar de daadwerkelijke integratie is nog lastig.
  • De wens bestaat om meer samen te werken. De samenwerking tussen de verenigingen die zich richten op dezelfde sport en tussen verenigingen in dezelfde kern zijn al goede voorbeelden.
  • De Westlander lijkt wat conservatief – “doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg” – en denkt vanuit de eigen dorpskern.
  • Men is trots op de Westlandse vlag.

Daarom Nationaal Sportakkoord